Trần Thị Minh Trang-THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TỔNG VỆ SINH

Nếu không có gì thay đổi, vào lúc 7h30 thứ 6 nhà trường thực hiện kế hoach vệ sinh toàn trường để chuẩn bị cho học sinh trở lại trường tiếp tục việc học sau  những ngày nghỉ phòng chống dịch Covid-19.

Kính mời tập thể Công đoàn viên nhà trường cùng nghiêm túc tham gia và thực hiện thật tốt kế hoạch nhà trường.