Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10

Môn Toán được viết theo hình thức Bộ đề ôn thi, gồm hai phần: một phần ôn thi vào  lớp 10 THPT, một phần ôn thi vào lớp 10  THPT chuyên dựa trên cấu trúc đề thi của Sở. Mỗi đề thi đều có lời giải tóm tắt và kèm theo một số lời bình . Chú ý khi xem góc của tam giác chúng tôi đã ký hiệu khác một chút mong bạn đọc thông cảm.