Công văn 1215/SGDĐT-GDTrH&TX Đồng Tháp V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2021-2022

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2021 – 2022

Thời khóa biểu lớp 6,7 áp dụng từ ngày 12/10/2020

Thời khóa biểu tăng tiết lớp 9. Áp dụng từ ngày 12/10/2020

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy

Kiểm tra trực tuyến