Tài liệu tập huấn: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo khoa học kĩ thuật và cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học

Tên file: hoclieu_0_1442458515.pdf
Tải về

Tài liệu tập huấn: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo khoa học kĩ thuật và cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học

Tài liệu gồm các mục chính sau:

  1. Tình hình hoạt động nghiên cứu khoa học và Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học những năm qua và định hướng thời gian tới (tr1)
  2. Hướng dẫn thực hiện một dự án khoa học kĩ thuật (tr20)
  3. Hướng dẫn chấm thi Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học (tr51)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *